default logo
Docent Hossein Kashani är specialist i Oral och Maxillofacial kirurgi sedan 2004 och avlade 1998 sin doktorsexamen. Dr Kashani praktiserar i full omfattning käkkirurgi såsom ortognatkirurgi, traumakirurgi, käkledskirurgi, implantatkirurgi inklusive bentransplantation och oral kirurgi. Dr Kashani är författare och medförfattare till flera artiklar inom käkkirurgi. Han är en nationell och internationell föreläsare inom ämnet oral och maxillofacial kirurgi för att tillhandahålla säkra och effektiva käkkirurgiskt korrigerande metoder inom specialiteten. Intresseområden för Docent Kashani är: Ansiktstrauma, ortognat kirurgi, implantat, käkledskirurgi, bentransplantation/återuppbyggnad av ben. Boka Online