Om Oss

Läkare Hossein Kashani central operationen NÄL 20081009

Om mig

Docent Hossein Kashani är specialist i Oral och Maxillofacial kirurgi sedan 2004 och avlade 1998 sin doktorsexamen. Dr Kashani praktiserar i full omfattning käkkirurgi såsom ortognatkirurgi, traumakirurgi, käkledskirurgi, implantatkirurgi inklusive bentransplantation och oral kirurgi. Dr Kashani är författare och medförfattare till flera artiklar inom käkkirurgi. Han är en nationell och internationell föreläsare inom ämnet oral och maxillofacial kirurgi för att tillhandahålla säkra och effektiva käkkirurgiska korrigerande metoder inom specialiteten.

Ass. Professor kashani har undervisat på odontologen sedan 1991 både på grundutbildning för tandläkare och vid St-utbildning för blivande käkkirurger och Sandra specialister. Han har varit och är handledare för flera doktorander på doktorsnivå.

Docent Kashani är ansvarig for ortognat- och käkledsteam vid Sahlgrenska sjukhuset, avdelning för käkkirurgi. Han ingår i kraniofaciala teamet samt LKG teamet vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborgs Universitet

Intresseområden för Docent Kashani är:

Ansiktstrauma, ortognat kirurgi, implantat, käkledskirurgi, bentransplantation/återuppbyggnad av ben.

Vittnesmål

Vad våra patienter säger om oss