Kungsportsav 30 411 36, Göteborg

mail@janw187.sg-host.com

Changing Lives One Smile At A Time!

ring oss

+46 31 451 517

Öppet tider

Lördagar: 9:00 – 17:00

Information

Hur går operationen till?

Innan man tar bort en visdomstand, kommer patienten få lokalbedövning för att bedöva området där tanden skall tas bort. Generell narkos, eller sövning, kan bli aktuellt, särskilt om flera visdomständer skall tas bort på samma gång.
För att ta bort visdomstanden, kommer kirurgen att öppna tandköttet över tanden och borra bort det ben som täcker tanden. Tanden kommer att separeras mellan rötterna och kronan, och även mellan rötterna. Detta görs för att kunna lättare ta bort tanden.  Efter att tanden har avlägsnats, kan det behövas några stygn. Resorberbara stygn löses upp över tiden och icke resorberbara måste avlägsnas efter några dagar. Din kirurg kommer att berätta om dina stygn behöver tas bort.

Vad händer under operationen?

Efter att tanden har avlägsnats, kan det behövas några stygn. Resorberbara stygn löses upp över tiden och icke resorberbara måste avlägsnas efter några dagar. Din kirurg kommer att berätta om dina stygn behöver tas bort. Vad händer under operationen?

Om din tandläkare eller läkare rekommenderar att din visdomstand skall tas bort, kommer du troligen att hänvisas till en käkkirurg för förfarandet. Före operation, kommer din kirurg att diskutera operationen med dig, och berätta vad som förväntas. Detta är ett bra tillfälle att ställa frågor. Tala med din kirurg om eventuella problem du har. Var noga med att tala med din kirurg om någon sjukdom du har och mediciner du tar. Det finns flera förhållanden som påverkar hur lätt det är att ta bort en visdomstand. Dessa villkor omfattar hur tanden är placerad och hur långt rotutvecklingen har gått. Visdomstanden avlägsnas med liten eller ingen smärta.

Patienterna får alltid antingen lokalbedövning, ibland kombinerat med intravenös sedering eller narkos. Din kirurg kommer att rekommendera det bedövningsmedelsalternativ som är rätt för dig. Retinerade visdomständer (dvs. de som har sitter under tandköttet och inte syns) faller in i en av flera kategorier:

a) Mesioangulär tippade (framåt tippad) är den vanligaste formen (44%), och innebär att tanden är vinklad framåt mot den främre delen av munnen. b) Vertikal  (38%) uppstår när den bildade tanden inte bryta helt igenom tandköttet. c) Distoangulär tippade (bakåt tippad) (6%) innebär att tanden är vinklad bakåt, mot den bakre delen av munnen. d) Horisontell tippade (3%) är den minst vanliga formen, som uppstår när tanden är vinklad helt 90 grader i sidled, som växer in i rötterna av granntanden.

Hos en liten del av populationen, uppstår cystor och tumörer runt eller i anslutning till visdomständerna. Dessa kräver kirurgisk avlägsnande. Förekomsten av cystor runt visdomständerna uppskattas att variera från 0,001% till 11%, med en högre incidens hos äldre patienter. Visdomstandutdragning är ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort en eller flera visdomständer. I regel har vi 4 visdomständer, 2 i överkäken och 2 i underkäken, men en eller flera kan saknas hos en del människor. Om en visdomstand inte har utrymme att växa kan det bidra till smärta, infektion eller andra problem. I sådana fall, behöver man med stor sannolikhet ta bort den. Visdomstandutdragning kan göras av en tandläkare eller en käkkirurg. I undantagsfall rekommenderas borttagning av en visdomstand, som en förebyggande åtgärd mot eventuella framtida problem.

Postoperativ förlopp Vad händer efter kirurgi?

Efter operationen kan du uppleva svullnad och lindriga besvär, som är en del av den normala läkningsprocessen.  Kompresser kan hjälpa till att minska svullnad och blödning. Smärtlindrande mediciner kan hjälpa till att hantera obehag, dessa ordineras av din käkkirurg. Du kan även rekommenderas att ändra dina kostvanor efter kirurgi under en kortare tid.

I de flesta fall varar återhämtningsperioden bara några dagar. Ta smärtstillande som ordinerats av din käkkirurg. Följande tips kommer att hjälpa till att snabba ditt tillfrisknande.

1. Bit försiktigt på kompress regelbundet och byt kompress när de blir blodiga. Ring din käkkirurg om du fortfarande har blödningar 24 timmar efter din operation. Ät eller drick inte innan bedövningen släppt, dvs. 3-4 timmar efter operationen. Rökning försämrar läkningsprocessen. 2. Medan din mun är bedövad, vara noga med att inte bita på insidan av kinden eller läppen eller tungan. 3. Ligg inte platt. Detta kan förlänga blödning. Stötta huvudet med kuddar. 4. Prova att använda en ispåse på utsidan av kinden under de första 24 timmarna. 5. Koppla av efter operation. Fysisk aktivitet kan öka blödning. 6. Ät mjuk mat, såsom potatismos, pudding eller soppa. 7. Använd inte sugrör under de första dagarna, detta kan leda till att blodkoagel släpper och läkningen fördröjs. 8. Efter den första dagen, skölj munnen försiktigt med varmt koksalt flera gånger om dagen för att minska svullnad och lindra smärta. Du kan göra egen koksalt genom att blanda 1 tsk (5 g) salt i ett medelstort glas (240 ml) med varmt vatten. 9. Rök inte under minst 24 timmar efter din operation. Den sugande rörelsen kan lossa blodkoagel och orsakar fördröjning av läkning. Dessutom minskar rökning blodtillförseln och kan ge bakterier och föroreningar i operationen området. 10. Undvik att gnugga området med tungan eller röra vid den med fingrarna. Fortsätt att borsta tänderna och tungan försiktigt. 11. Stygn försvinner av sig själv, tar ca 3-4 v Risker med visdomstand kirurgi Möjliga komplikationer är dry socket (”alveolit”), infektion, blödning och domningar Smärta och svullnad i tandkött där tanden tagits bort.

Blödning som inte stannar inom ca 24 timmar. Svårigheter eller smärta vid gapning (trismus). Svårläkt tandkött. Skada på granntanden, till exempel kronor eller broar eller rötter en närliggande tand. En smärtsam inflammation som kallas dry socket. Domningar i munnen och läpparna efter lokalbedövning avtar. Domningar brukar gå bort, men i sällsynta fall kan det vara permanent.