Kungsportsav 30 411 36, Göteborg

mail@janw187.sg-host.com

Changing Lives One Smile At A Time!

ring oss

+46 31 451 517

Öppet tider

Lördagar: 9:00 – 17:00

Ortognat Kirurgi

Ortognat Kirurgi

Oral och maxillofacial kirurgi är specialitet för korrigering av sjukdomar, skador och defekter i huvud, hals, ansikte, käkar och de hårda och mjuka vävnaderna i mun och ansiktsregionen, käkledsstörningar, problem tandställningsfel på grund av skeletteta avvikelser, eller andra tandregleringsproblem som inte enkelt kan behandlas med tandställning. Men även behandling av medfödda tillstånd såsom läpp-käk-gomspalt.

Resultat du kan lita på

Ortognat Kirurgi

En oral och maxillofacial kirurg (OMS) är oftast initialt tandläkare som har genomgått ytterligare kirurgisk utbildning (4-5 år).

Ortognat kirurgi (kommer från grekiskans “Orthos” som betyder rak och “gnathos” som betyder käke) är en enkel- eller dubbelkäksoperation som utförs för att flytta käkarna. Målet med kirurgin är att få ett stabilt och bra bett, samt uppnå ansiktsharmoni. När käftarna flyttas framåt eller bakåt, uppåt eller nedåt, eller roteras, flyttas även mjukvävnaden i hakan, kinderna, läpparna och nästippen. Således innebär en korrekt placering av käkarna även en harmoni mellan ansiktsdragen vilket resulterar i en vacker profil.

Tidigare har både skelett- och bettavvikelser hanterats med tandreglering ensam. Denna metod kallas “ortodontisk kamouflage” eftersom det oftast förbättrar tuggfunktion men käkarnas relation. Dessutom kan profilen ibland till och med försämras efter denna typ av behandling.

Numera erbjuds patienterna i de fall det är lämplig, en kombination av ortodonti och kirurgi för att uppnå tillfredställande resultat.  I samtliga fall börjar behandlingen med preoperativ ortodontisk behandling. Efter tandbågarna har harmoniserats, utförs käkkirurgi för korrigering och fixering av en eller båda käkarna i det nya läget. Ortodontisk behandling fortsätter även efter operationen.

Patienter i åldrarna 18 till 45 år är de mest lämpliga kandidaterna för ortognat kirurgi. Orthognat kirurgi utförs efter 18 år när käkarna normalt slutat växa. Orthognatkirurgi används sällan på barn under 18 år.

Före och Efter Röntgen

Före

Efter

Patient Operation