Z Plastic

Plastikkirurgiska Ingrepp

Hudnekros orsakar ibland defekter i ansiktet. Oftast genom att låna vävnad från närliggande område kan defekten åtgärdas.

Patient Operation

2
3

Resultat du kan lita på