Cysta

Cysta

Hos en liten del av populationen, uppstår cystor och tumörer runt eller i anslutning till visdomständerna. Dessa kräver kirurgisk avlägsnande. Förekomsten av cystor runt visdomständerna uppskattas att variera från 0,001% till 11%, med en högre incidens hos äldre patienter.

Patient Operation

4. Tanden borttagen
3. Cystan borttagen
1. Cysta runt visdomstanden, röntgen