Kungsportsav 30 411 36, Göteborg

mail@janw187.sg-host.com

Changing Lives One Smile At A Time!

ring oss

+46 31 451 517

Öppet tider

Lördagar: 9:00 – 17:00

Trauma

Trauma

Traumakirurgi är en del av käkkirurgen’s vardagsaktivitet. En käkkirurg arbetar med alla typer av ansiktsfrakturer. Mjukdelsskador inkluderar skrubbsår, skärsår, avulsionskador, blåmärken, brännskador och knivskador. De ansiktsben som vanligtvis involveras i trauma inkluderar nasalt ben (näsan), maxillan (överkäken) och mandibel (underkäken). Underkäken kan frakturera i framtandsområdet, i dess kropp, vinkel, ramus och kondylen (käkledshuvudet). Zygoma (kindbenet) och pannbenet (panna) är andra platser för frakturer. Frakturer kan också förekomma i gommen och de benen runt ögat (orbitan).
Skademekanismer som fall, överfall, idrottsskador och fordonsolyckor är vanliga orsaker till ansiktstrauma både hos barn och vuxna.  Angrepp med trubbiga föremål eller slagsmål är vanliga orsaker till ansiktsskada, men kan även vara resultatet av krigstidsskador såsom skott och explosion.

Ansiktstrauma

Traumakirurgi är en del av käkkirurgen’s vardagsaktivitet. En käkkirurg arbetar med alla typer av ansiktsfrakturer. Mjukdelsskador inkluderar skrubbsår, skärsår, avulsionskador, blåmärken, brännskador och knivskador.

De ansiktsben som vanligtvis involveras i trauma inkluderar nasalt ben (näsan), maxillan (överkäken) och mandibel (underkäken). Underkäken kan frakturera i framtandsområdet, i dess kropp, vinkel, ramus och kondylen (käkledshuvudet). Zygoma (kindbenet) och pannbenet (panna) är andra platser för frakturer. Frakturer kan också förekomma i gommen och de benen runt ögat (orbitan).

Skademekanismer som fall, överfall, idrottsskador och fordonsolyckor är vanliga orsaker till ansiktstrauma både hos barn och vuxna.  Angrepp med trubbiga föremål eller slagsmål är vanliga orsaker till ansiktsskada, men kan även vara resultatet av krigstidsskador såsom skott och explosion. Djur attacker och arbetsrelaterade skador såsom industriolyckor är andra orsaker.  Trafikolyckor är en av de främsta orsakerna till ansiktsskador. Trauma är vanligt förekommande när ansiktet slår i delar av bilens interiör, som ratten.  Dessutom kan krockkuddar orsaka skrubbsår på hornhinnan och rivsår i ansiktet när de utlöses.

Patient Operation

IMG_0988

Patient 1

IMG_0991

Patient 1

Patient 1